Komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur na członków
komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki
w 2018 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki w 2018 r. w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych.

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 13.03.2018 r., godz. 9:30, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9 marca 2018 r.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.