Komunikaty

Grójec, 2018-10-22

W y k a z
nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.


1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec
ul. Mogielnicka 10

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

kw nr RA1G/00033155/5    

działka nr ew. 1374/2

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,0171 ha  
udział w 42/502 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 11 o pow. uż. 41,30 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

100 773 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I opłata: 25% - 1 484,30 PLN
opłata roczna: 1% - 59,37 PLN

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski