Komunikaty

GN.6840.1.2019.MSM

Grójec, dnia 31 maja 2019r.

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

obręb Żyrówek

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00094096/8

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 22/2 o pow. 0,0155 ha

4

Opis nieruchomości

Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, przeznaczona do zamiany na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka niezagospodarowana, brak planu miejscowego, w studium położona w obszarze dominującego rolnictwa uprawnego i jego wielokierunkowego rozwoju.

6

Cena nieruchomości  netto

2 480,-PLN

7

Forma  zbycia nieruchomości

W drodze bezprzetargowej – zamiany.

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu. 

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda