Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 1

Obszar

województwo mazowieckie powiat grójecki

Ważność

od godz. 18:30 dnia 17.09.2019 do godz. 09:00 dnia 18.09.2019

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Marek Kurowski

Godzina i data wydania

godz. 13:12 dnia 17.09.2019

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 mazowieckie/grójecki od 18:30/17.09 do 09:00/18.09.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, NW.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.