Turnieje, zawody...

o mWe wtorek, 30 maja 2017 roku na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE odbył się XVIII Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych z udziałem 13 drużyn z klubów całego województwa mazowieckiego. Honorowy patronat nad turniejem objęli Starosta Powiatu Grójeckiego Pan Marek Ścisłowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski. Organizatorami turnieju, po raz szósty w Grójcu byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie oraz Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu i działający w szkole Klub Olimpiad Specjalnych SOKÓŁ. Turniej odbywał się w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.

Początek turnieju to uroczysta Ceremonia Otwarcia z defiladą drużyn, wciągnięciem flagi  i hymnem Olimpiad Specjalnych oraz przysięgą zawodników. Uczestników turnieju powitała pani Ewa Mąkosa Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, a  uroczystego otwarcia turnieju dokonał pan Jakub Strzałkowski Dyrektor Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie. W imieniu pana Starosty głos zabrała pani Sylwia Pietrasiewicz Sekretarz Powiatu Grójeckiego, a w imieniu pana Burmistrza głos zabrał pan Karol Biedrzycki Wiceburmistrz Gminy i Miasta Grójec, w uroczystości uczestniczyli również pan Jerzy Bińkiewicz Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE i pan Ireneusz Wojciechowski. Po ceremonii otwarcia drużyny rozegrały „mecze obserwowane”, po których zostały przydzielone do odpowiednich grup sprawnościowych: Czerwonej, Niebieskiej, Zielonej i Żółtej. W grupach sprawnościowych Kluby Olimpiad Specjalnych rywalizowały o medale. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym i emocjonalnym, który zapewniły uczestniczące Kluby Olimpiad z Ignacowa, Leszna k. W-wy, Łosic, Nowego Miszewa, Płocka, Płońska, Opactwa, Radomia i Grójca.

Turniej zakończyła ceremonia wręczenia medali zawodnikom z poszczególnych klubów wg zajętych miejsc w grupach, zaczynając za każdym razem od drużyny, która zajęła ostatnie miejsce w grupie. Ceremonii wręczenia medali dokonali pan Jakub Strzałkowski, pani Sylwia Pietrasiewicz i pani Ewa Mąkosa. Drużyny z Klubu SOKÓŁ zdobyły srebrny medal w grupie Zielonej i czwarte miejsce w grupie Niebieskiej.

Turniej dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W imieniu zawodników i organizatorów dziękujemy: Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec panu Jackowi Stolarskiemu i Dyrektorowi Grójeckiego Ośrodka Sportu MAZOWSZE panu Jerzemu Bińkiewiczowi za nieodpłatne użyczenie stadionu MAZOWSZE, Piekarni KAZANA za przekazanie słodkich wypieków dla uczestników turnieju, panu Dariuszowi Gwiazda Komendantowi Hufca ZHP w Grójcu za użyczenie namiotów na zawody i wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Grojcu za pomoc podczas zawodów.

Patronat medialny nad zawodami sprawował Portal Informacyjny Życie Grójca, a podczas zawodów przybyła również telewizja TVP.


                                        Mirosław Nowicki
                        Przewodniczący Klubu Olimpiad Specjalnych SOKÓŁ w Grójcu

o 1mo 2mo 3m