Wyszukiwarka

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw pomógł zrealizować inwestycje

We wrześniu zakończono realizację czterech zadań współfinansowanych ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 (MIAS).

 

W połączeniu z Funduszem Sołeckim oraz środkami własnymi gminy udało się zrealizować takie zadania jak:


Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Częstoniew-Kolonia (29 753,70 zł; w tym 10 000 zł dotacji MIAS)

czestoniewkolonia_1.jpg 

czestoniewkolonia_3.jpg


- Rozbudowa placu zabaw we wsi Mirowice-Parcela (22 800,00zł; w tym 10 000 zł dotacji)

mirowice_parcela_5.jpg

mirowice_parcela_3.jpg

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mięsy (28 883, 00 zł; w tym 10 000 zł dotacji)

miesy_5.jpg

miesy_4.jpg

- Zakup zestawu sprawnościowego, uzupełniającego istniejący plac zabaw w Lesznowoli (11 500,50 zł; w tym 5 750,25 zł dotacji).

lesznowola_4.jpg

lesznowola_1.jpg


W trakcie realizacji jest jeszcze zakup kontenera na cele świetlicy wiejskiej dla wsi Falęcin – termin realizacji tego zadania przewidziano na 30.11.2020 r.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również