Wyszukiwarka

Likwidacja nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów.

Wymagane dokumenty:

Pismo w sprawie lokalizacji nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 4, tel. 664 30 91 wew. 32

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Pismo należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47.

30 dni od dnia złożenia pisma.

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach Dz. U. Nr 96 z 1997 r.
Ustawa o czystości i porządku w gminie Dz. U. Nr 97 z 1996 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Tryb odwoławczy:

w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.