Wyszukiwarka

Tabliczki z numerami porządkowymi na nieruchomości

Ratownicy medyczni, kurierzy, dostawcy jedzenia, listonosze, kończąc na urzędnikach oraz służbach porządkowych, zmagają się z brakiem prawidłowego oznakowania nieruchomości. Wraz z nimi Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda apeluje o dokonanie prawidłowych oznaczeń.

Należyte oznaczenie nieruchomości dużymi numerami porządkowymi z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku. Brak właściwej tabliczki  z numerem może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres nie tylko służbom ratowniczym, ale też doręczycielom z przesyłkami czy jedzeniem, co w sytuacji pandemii i popularyzacji dostaw coraz częściej jest ich zmorą.

Kto musi znakować nieruchomości?

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

Co powinno znaleźć się na tabliczce?

Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, place, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządkowego również nazwę ulicy, placu lub osiedla. W miejscowościach nieposiadających ulic, placów, osiedli oprócz numeru porządkowego umieszcza się nazwę miejscowości.

Pamiętaj o widoczności!

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Wiele agencji reklamowych oraz drukarni ma w ofercie możliwość wykonania takiej tabliczki.
_____
Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych tj. art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oznakowanie_domow.jpg

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również