Wyszukiwarka

Przywr贸cone godziny otwarcia jednostek organizacyjnych

馃暆 Informujemy, 偶e Urz膮d Gminy i Miasta Grójec oraz jednostki organizacyjne gminy Grójec funkcjonuj膮 w normalnych godzinach 7:30-15:30. Nadal stosowane s膮 ograniczenia w obs艂udze interesantów z uwagi na bezpiecze艅stwo, jednak偶e wszystkie sprawy urz臋dowe s膮 rozpatrywane w normalnym trybie.

鈿斤笍 Ponadto obiekt sportowy orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu jest czynny w godzinach 9:00-21:00. Obiekt sportowy przy ul. Laskowej 17 pozostaje zamkni臋ty dla publiczno艣ci.

鈽戯笍 Umo偶liwiamy korzystanie z ka偶dego boiska (2 szt.) znajduj膮cego si臋 na obiekcie 6 osobom plus prowadz膮cy (7 osób) jednocze艣nie, od poniedzia艂ku do soboty w godzinach 9.00-20.00. Obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce zasady bezpiecze艅stwa:
鈻笍 zachowanie dystansu spo艂ecznego,
鈻笍obowi膮zek zas艂aniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywaj膮c na np. boisku nie ma obowi膮zku zakrywania twarzy),
鈻笍ograniczona liczba osób,
鈻笍weryfikacja uczestników (zg艂oszenie do zarz膮dcy osób wchodz膮cych na obiekt),
鈻笍brak mo偶liwo艣ci korzystania z szatni i w臋z艂a sanitarnego (poza WC),
鈻笍dezynfekcja urz膮dze艅虂 po ka偶dym u偶yciu i ka偶dej grupie,
鈻笍obowi膮zkowa dezynfekcja rak dla wchodz膮cych i opuszczaj膮cych obiekt,
鈻笍korzystanie z osobistego sprz臋tu treningowego lub dezynfekcja po ka偶dym u偶yciu.

Sprawy organizacyjne:
a) grup臋 zg艂asza opiekun/trener w formie pisemnej,
b) wszyscy wchodz膮cy na obiekt obowi膮zkowo dezynfekuj膮 r臋ce (wej艣cie/wyj艣cie). 艣rodki do dezynfekcji zapewni zarz膮dzaj膮cy obiektem,
c) sprz臋t wykorzystywany do zaj臋膰 dezynfekuje opiekun/trener we w艂asnym zakresie,
d) do wej艣cia na obiekt uprawnieni s膮 tylko uczestnicy zaj臋膰,
e) zaj臋cia odbywaj膮 si臋 na boisku trawiastym (g艂ównym). Trwaj膮 45 min. plus 15 min. na dezynfekcj臋 przyborów i sprz臋tu, a warunkiem wej艣cia kolejnej grupy jest wyj艣cie poprzedniej.

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpiecze艅stwa dla dobra swojego i pozosta艂ych mieszka艅ców!

Facebook.com Twitter.com

Zobacz r贸wnie偶