Wyszukiwarka

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej, będzie można składać od 18.08.2020 r. do 30.09.2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin określający zasady udzielania dotacji można pobrać ze stron internetowych www.grojecmiasto.pl, www.grojecmiasto.bip.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dotacja celowa, będzie udzielana do wysokości 5.000 PLN rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła, służącego poprawie jakości powietrza oraz związanego z ograniczeniem niskiej emisji, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec i będzie polegała na:

1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;

2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne
i brykiet);

3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji, będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub telefonicznie pod numerem (48) 664-30-91 wew. 55 lub 67.

Uwaga: wnioski złożone przed 18 sierpnia 2020 r. lub po 30 września 2020 r. nie będą rozpatrywane

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również