Wyszukiwarka

Kolejne laptopy dla gminnych placówek z programu ZDALNA SZKOŁA +!

W dniu dzisiejszym Burmistrz Dariusz Gwiazda przekazał wszystkim szkołom Gminy Grójec sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” za łączną kwotę 105 000 zł.

To już kolejne dofinasowanie pozyskane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji, które nie wymaga wkładu własnego gminy. Poprzednie opiewało na sumę 100 000 zł. Zakupiony z programu sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów (głównie rodzin wielodzietnych), nie staje się jednak ich własnością, po okresie pandemicznym laptopy i tablety wrócą do szkół i będą tam służyć do prowadzenia zajęć.

Gmina Grójec, zarówno z obecnego jak i poprzedniego dofinansowania, uzyskała maksymalną kwotę przysługującą tego typu Jednostkom Samorządu Terytorialnego.

Tylko w tym roku, od stycznia do końca maja, Urząd Gminy i Miasta Grójec uzyskał ponad 450 tys. dotacji na rzecz inwestycji gminnych.

Z powodu stanu epidemiologicznego wiele wniosków jeszcze czeka na rozpatrzenie. Zeszły rok – 2019 zakończono kwotą 3 367 524 otrzymanych dotacji. Należy mieć nadzieję, że rok 2020 przyniesie równie owocne efekty starań.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również