Wyszukiwarka

Kolejne dofinansowanie na drogi gminne!

 
Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość o pozyskaniu przez Gminę Grójec dofinansowania na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn
od km 2+62". Zadanie to jest odpowiedzią na wniosek Gminy Grójec o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwota otrzymanego wsparcia to 130 tyś. zł.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również