Wyszukiwarka

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

31 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec miała miejsce istotna dla lokalnej oświaty uroczystość. Burmistrz Dariusz Gwiazda wręczył 13. nauczycielom z gminnych placówek oświatowych akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  Gratulujemy nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów. Kwiaty dla nagrodzonych przygotowało lokalne Koło Gospodyń Wiejskich Boskie Babki.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również