Wyszukiwarka

Wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji grzewczych

Sezon grzewczy właśnie się rozpoczął. W związku z tym Urząd Gminy i Miasta Grójec informuje o uchwale, która obowiązuje na terenie całego województwa mazowieckiego.

Mowa o uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Treść uchwały: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html

Ważne daty:
od 1 lipca 2018 nie można spalać: mułu i flotokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm oraz drewna o wilgotności powyżej 20%.
od 7 listopada 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu.
od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Jednocześnie przypominamy, że każdy z mieszkańców gminy, który posiada tzw. "kopciucha"(piece starej generacji, na węgiel i drzewo), może wymienić go na piec nowej generacji i uzyskać wsparcie finansowe w postaci dofinansowania.

Główne warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymac wsparcie Programu Czyste Powietrze to:

1. Trzeba być właścicielem/współwłaścicielem domu
2. Dochód w PIT z 2019 r. musi być poniżej 100 tys.
3. Dom musi posiadać odbiór budowlany
4. Dofinansowanie wynosi 30% lub jest ograniczone kwotowo w zależności od rodzaju źródła ciepła

Po więcej szczegółów zapraszamy:   http://www.czystepowietrze.gov.pl/?utm_source=Programmatic&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mos_Czyste_Powietrze

*zdjęcie poglądowe

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również