Wyszukiwarka

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Termin i sposób załatwienia:

3 dni

Podstawa prawna:

- art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12.04.2001r ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46 poz. 499 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 786/

Tryb odwoławczy:

skarga do Sądu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 3 dni od doręczenia decyzji.

Załączniki: