Wyszukiwarka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Adres:
Bikówek 21, 05-600 Grójec

tel.  48 664 24 28 e-mail: pspbikowek@grojecmiasto.pl

strona internetowa: www.bikowek.edu.pl

dyrektor Agnieszka Ryjak

Liczba uczniów: 104

PSP w Bikówku to placówka oświatowa położona   4 km od  Grójca.  W jej otoczeniu znajdują się okoliczne sady, a nieopodal  przebiega trasa nr 50. Rejon szkoły obejmuje wsie: Bikówek, Uleniec, Zalesie, Załącze, Worów, Wola Worowska.

Historia szkoły sięga czasów przedwojennych, kiedy to w 1938r. rozpoczęto kopanie fundamentów  pod budynek.  W 1939r. ukończono go w stanie surowym.  Szkoła na dobre zaczęła funkcjonować  dopiero w latach  1947/1948. Uczyły się w niej dzieci w pojedynczych oddziałach od I do VII klasy później od I do VIII.  Kadra składała się z kilkunastu nauczycieli. Duży rozwój szkoły nastąpił, kiedy placówką kierowali: kierownik szkoły w latach 1961-1969 pan Adam Nowak czy dyrektor Jan Kołodziejczyk pełniący tę funkcję od 1972r. do 2011r. W drugiej połowie lat 80. rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły. Powstała część z nowoczesną salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką. Następnie powstały boiska oraz plac zabaw dla dzieci.

Dzisiaj szkoła jest bezpieczną, nowoczesną i lubianą  przez uczniów placówką. W szkole uczy się 156 wychowanków  w  10 oddziałach – od oddziałów przedszkolnych do VIII klasy. W szkole  pracuje 23 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Placówka  posiada pracownie: matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą, informatyczną, zaplecze sportowe: boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, plac zabaw. Ponadto uczniowie klas II-V uczestniczą w ramach wychowania fizycznego w bezpłatnych zajęciach na basenie.   W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są: zajęcia SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.