Wyszukiwarka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Adres:

Częstoniew Kolonia 60, 05-600 Grójec

tel. 48 664 22 08 e-mail:pspczestoniew@grojecmiasto.pl

Strona internetowa: www.czestoniew.edu.pl

dyrektor Ewa Głowacka

Liczba uczniów:87

Zalążki szkolnictwa w Częstoniewie sięgają początków XX wieku. Istniała tu Żydowska Szkoła Rolnicza, której założycielem był niejaki Michał Berson – adwokat, hodowca koni, właściciel dóbr i stajni wyścigowych w Warszawie. Szkoła przechodziła swoje metamorfozy, które sprawiły, że w 1968 roku zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka, a w  1991 roku organem prowadzącym szkołę został Burmistrz Miasta i Gminy Grójec. Kierujący szkołą dyrektorzy – począwszy od Pana  Jerzego Soleckiego, Panią Janinę Wojtczak, Panią Barbarę Kulig po aktualnie pełniącą tę funkcję Panią Ewę Głowacką, stawiali wysokie wymagania zatrudnionej kadrze.  Dwudziestu dwóch nauczycieli  uczących w szkole to wykwalifikowani specjaliści, wykazujący umiejętności pracy z dziećmi i rozumiejący ich problemy. Każdy uczeń jest tu wyjątkową jednostką. Indywidualne podejście do każdego jest niewątpliwie domeną szkoły. Kameralność i rodzinna atmosfera sprzyjają  prawidłowemu rozwojowi  emocjonalnemu dzieci. Malownicze położenie szkoły i przestrzeń wokół dają możliwość  spędzania czasu na świeżym powietrzu i uczenia się w sprzyjających warunkach. Siedmiu pracowników obsługi czuwa nad ładem i bezpieczeństwem, wykazując się zaangażowaniem w tworzenie przyjaznej atmosfery w placówce. Jeśli istniej potrzeba wspomagania dziecka, w ofercie szkoły można znaleźć  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, spotkania  z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Dzieci są zatem otoczone troskliwością i mają możliwość rozwoju na wszystkich płaszczyznach.