Wyszukiwarka

Publiczne Przedszkole nr 2 w Grójcu

Adres:
ul. Orzeszkowej 54, 05-600 GRÓJEC

tel. 607 517 477;  48 664 01 98;   e-mail: przedszkole nr2 @grojecmiasto.pl

strona internetowa: www. przedszkolenr2grojec.edupage.org

Dyrektor Zofia Gniadek

Liczba oddziałów: 7

Liczba przedszkolaków:177

Przedszkole nr 2  w Grójcu  istnieje  od 1972 r.  z siedzibą  na ul. Laskowej 6. z 4 oddziałami dzieci w wieku od 3 do 6lat. Od 1 września 2013 r.  funkcjonuje  w nowym pięknym  budynku , z placem zabaw  przy ul. Orzeszkowej 54  jako przedszkole  7 oddziałowe.

 Przedszkole zatrudnia  18  wykwalifikowanych nauczycieli oraz  14 osób jako personel  niepedagogiczny. Tradycją  przedszkola są piękne uroczystości  przedszkolne, które  stanowią   formę  promocji  placówki i gminy. Misją  przedszkola jest  ukierunkowanie całego personelu  na  bezpieczeństwo  i dobro dziecka  oraz  jego wszechstronny rozwój. Zapewniamy  ciekawe formy pracy  oraz dodatkowe zajęcia aktywizujące dzieci do działania. Gwarantujemy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, serdeczną i życzliwą  obsługę. Dbamy  o profilaktykę zdrowotną, dobre stosunki międzyludzkie, dobrą komunikację.

Stoimy  na straży  Praw dziecka. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami uwzględniając ich oczekiwania wobec przedszkola