Wyszukiwarka

Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu

Adres:

ul. Okrężna 4a, 05-600 GRÓJEC

tel. kontakt: 48 664 26 66   e-mail: przedszkolenr4@grojecmiasto.pl

strona internetowa: www.pp4grojec.szkolnastrona.pl

Dyrektor Maria Wiśniewska

Liczba przedszkolaków: 214

Liczba oddziałów: 9

Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Utworzone zostało  przez ówczesne władze Gminy i Inspektora Oświaty. Usytuowane jest w centrum miasta, w sąsiedztwie parku miejskiego z jednej strony i osiedla domów jednorodzinnych z drugiej. Położenie to sprzyja bezpieczeństwu dzieci oraz ogólnemu spokojowi i ciszy.

Od roku szk. 2010/2011 uruchomiona została druga siedziba placówki na ul. Szpitalnej 12. Każdego roku przedszkole obejmuje opieką ok. 225 dzieci.                                                                                                                                                            
Misją przedszkola od zawsze jest hasło : „Uśmiech dziecka – radość rodziców”. Realizując ją, przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę, wysoce profesjonalną opiekę i edukację opartą na indywidualnym podejściu do każdego wychowanka oraz dążenie do tego, aby dzieci i rodzice czuli się w przedszkolu dobrze.                                                                       
Personel pedagogiczny i pomocniczy przedszkola to kompetentny, odpowiedzialny, doświadczony i zgrany zespół ludzi, stawiający dobro każdego dziecka na pierwszym miejscu we wszystkich swoich działaniach zawodowych.                                                       
Przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz szereg zajęć dodatkowych: religię (na życzenie rodziców), zajęcia logopedyczne, opiekę psychologiczną, rewalidację i wspomaganie rozwoju dla dzieci potrzebujących takiej pomocy.

Każdego roku  wychowankowie przedszkola odnoszą liczne sukcesy w lokalnych i ogólnopolskich konkursach organizowanych dla przedszkolaków. Niewątpliwym sukcesem placówki, opartym na diagnozie gotowości szkolnej oraz  opinii lokalnych szkół, jest bardzo dobre przygotowywanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.