Wyszukiwarka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU

Dyrektor: Małgorzata Nowakowska
Godziny przyjęć interesantów - wtorek od 10:00 do 13:00, czwartek od 10:00 do 13:00

Adres:
Al.Niepodległóści 9
05-600 Grójec

tel. 48 664 28 11
tel./fax. 48 664 26 51
e-mail: zgk@grojecmiasto.pl

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników ZGK - od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu został utworzony w 2009 roku, i działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Grójec zgodnie z  Uchwałą Nr XXXIX/2/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009 roku.
Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie  administracji i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Grójec oraz budynków przyjętych w administrację zleconą. Utrzymanie czystości, organizowanie i zlecanie zadań związanych z utrzymanie zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej. Utrzymanie wiat przystankowych, znaków drogowych.
Zakres działania Zakładu zapisany został w Statucie, który przyjęty został na podstawie Uchwały Rady Miasta w Grójcu w załączniku do Uchwały  Nr XXXIX/312/09 z dnia 9.03.2009r. Strukturę organizacyjną Zakładu określa wewnętrzny schemat organizacyjny.
Zakładem kieruje jednoosobowo dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Bezpośrednią obsługą lokatorów i nieruchomości zapewniają Administracja Domów Mieszkalnych.

Link do BIP:
https://grojecmiasto.bip.info.pl/index.php?idmp=149&r=o