Wyszukiwarka

 • Urząd Gminy i Miasta Grójec

  ul. Józefa Piłsudskiego 47

  05-600 Grójec,

 • tel.: (48) 664 30 91 - centrala

  tel.: (48) 664 30 92

  tel.: (48) 664 23 01 - sekretariat

 • urzad@grojecmiasto.pl

 • Godziny pracy urzędu

  poniedziałek 7:30-15:30
  wtorek 7:30-15:30
  środa 7:30-15:30
  czwartek 7:30-15:30
  piątek 7:30-15:30

Godziny przyjęć interesantów burmistrza

Interesantów na spotkania z Burmistrzem Dariuszem Gwiazdą zapraszamy do Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w poniedziałki od 10:00 do 15:30. W związku COVID-19 spotkania burmistrza z mieszkańcami są zawieszone. Zapraszamy do zgłaszania skarg i wniosków mailowo lub telefonicznie tel. 486643091

Rachunek bankowy: Podstawowe (podatki, opłaty lokalne, opłaty skarbowe)

64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Godziny przyjęć interesantów z-cy burmistrza

Zastępca Burmistrza Jarosław Rupiewicz przyjmuje interesantów we czwartki od 10:00 do 12:00.

Rachunek bankowy: Depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

47 1240 5703 1111 0000 4899 2268

Godziny przyjęć interesantów sekretarz

Sekretarz Monika Maciak przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i skargi można składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu.

Tryb składania skarg reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. (art. 221-256) (Dz.U.2013 poz. 267) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002 nr 5 poz. 46).