Wyszukiwarka

Zaświadczenia - na podstawie danych z ewidencji podatkowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (załączony druk).

Miejsce złożenia dokumentów:

Podatnik składa wniosek w pokoju nr 1 (z terenu miasta Grójec), w pokoju nr 33 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Opłaty:
  1. za zaświadczenie – 17,00zł
  2. Część zaświadczeń nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona na podstawie przepisów ustawy o opłacie skarbowej, dla tego istotnym jest opisanie w podaniu, gdzie i w jakiej sprawie składane będzie zaświadczenie.
Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.;)
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015r. poz. 2355)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia – zażalenie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje:

ZAŚWIADCZENIA:

 

  1. Potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wynikającego z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez organ podatkowy ( np. o figurowaniu w ewidencji podatkowej, powierzchni w ha fizycznych i przeliczeniowych gruntów opodatkowanych, użytków rolnych opodatkowanych itp.)

 

Formularze:
Załącznik Nr 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia

BIP: Zaświadczenia - na podstawie danych z ewidencji podatkowej

Załączniki: