Wyszukiwarka

Opłata od posiadania psów

Inne informacje:

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm./ Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów fakultatywnie. Rada Miejska w Grójcu od 1 stycznia 2007 r. nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Grójec obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów.

BIP: Opłata od posiadania psów