Wyszukiwarka

Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania na pobyt stały lub czasowy na wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

Podanie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Opłaty:

zaświadczenie - 17 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami/.

Tryb odwoławczy:

procedura odwoławcza nie występuje

Załączniki:

Załączniki:

wniosek_z.pdf