Wyszukiwarka

Prowadzenie postępowań o zameldowanie

Wymagane dokumenty:

Podanie - własnoręczny wniosek

Załączniki:
- odpis aktu własności, umowy najmu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 – 26 – 63

Opłaty:

podanie – 10 zł.

Termin i sposób załatwienia:

 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.