Wyszukiwarka

Prowadzenie postępowań o wymeldowania

Wymagane dokumenty:

Podanie - własnoręczny wniosek

Załączniki:
- odpis aktu własności, umowy najmu

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 26 63

Opłaty:

podanie – 10 zł.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności /Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty doręczenie decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.