Wyszukiwarka

Wymeldowania cudzoziemców z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz
- paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Wpis do ewidencji oraz poświadczenie wymeldowania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności /Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/.