Wyszukiwarka

Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy przed upływem okresu.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz
- dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 48 664 26 63

Termin i sposób załatwienia:

- rejestracja w ewidencji
- osoba nie dokonując wymeldowania może zameldować się w innym miejscu bez dokonania wymeldowania z poprzedniego pobytu czasowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności /Dz. U. z 2015 roku poz. 388

Tryb odwoławczy:

procedury odwoławcze nie występują