Wyszukiwarka

Wymeldowania z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz
- dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 – 26 – 63

Termin i sposób załatwienia:

Rejestracja w ewidencji
- osoba nie dokonując wymeldowania może zameldować się w innym miejscu bez dokonania wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Podstawa prawna:

Uustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności / Dz. U. z 2015 roku poz. 388 z późniejszymi zmianami/

Tryb odwoławczy:

Procedura odwoławcza nie występuje