Wyszukiwarka

Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie własne osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego art. 47

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, Wydział Spraw Obywatelskich, parter - pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu, tel. 664 30 91 wew. 53

Opłaty:

wolne od opłaty skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku Dz. U. z 2010 roku z późniejszymi zmianami/.

Tryb odwoławczy:

Procedura odwoławcza nie występuje