Wyszukiwarka

Oddawanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy