Wyszukiwarka

Pełnomocnictwo do odebrania odpisów aktu stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-26-30
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Załączniki:

Załączniki:

pelnomocnictwo.doc