Wyszukiwarka

Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska.

Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty.
  • podanie o powrocie do nazwiska
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-80-15 lub 48 664-80-19
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Opłaty:

Inne czynności kierownika USC - opłata skarbowa w wysokości 11 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu,

Nr rachunku: 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Opłatę można również uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub u inkasenta w Banku Spółdzielczym w Grójcu ul. Jatkowa 3

Termin i sposób załatwienia:

Dokumenty wraz z opłatą skarbową należy złożyć u kierownika USC

Do 14 dni
Dla petenta - należy zgłosić się przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie

Podstawa prawna:

art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; art 18 Prawo o aktach stanu cywilnego

Załączniki: