Wyszukiwarka

Przyjmowanie dokumentów do ślubu cywilnego

Wymagane dokumenty:

dowody osobiste

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
05-600 Grójec, Plac Wolności 2 (budynek Ratusza)
tel. : 48 664-80-15 lub 48 664-80-19
Adres do korespondencji: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu,

Nr rachunku: 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Opłatę można również uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub u inkasenta w Banku Spółdzielczym w Grójcu ul. Jatkowa 3

Termin i sposób załatwienia:

Dokumenty wraz z opłatą skarbową należy złożyć u kierownika USC

Termin załatwienia sprawy ustalany indywidualnie z nupturientami

Podstawa prawna:

art. 76 prawo o aktach stanu cywilnego oraz art.1 § 1,2 i 3
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego