Wyszukiwarka

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na drugie otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, realizowanego dla obszaru następujących miejscowości: Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się dnia 03 listopada 2020 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47.
Dla Państwa komfortu, tego dnia wyznaczyliśmy spotkanie w dwóch turach:
w godzinach 12.00-14.30 oraz w godzinach 15.00-17.30
Podczas spotkania zostanie przedstawione stanowisko dotyczące złożonych w trakcie prowadzonych konsultacji wniosków oraz zaprezentujemy projekt MPZP dla ww. terenów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju liczba osób uczestniczących  w spotkaniach jest ograniczona.

Prosimy zatem o wcześniejsze zgłoszenie udziału  w spotkaniu dzwoniąc pod numer 48 6643091 wew. 55 lub wew. 56. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane do 02.11.2020 r. do godz. 15.00.


Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

*Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina Grójec pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również