Wyszukiwarka

XXVII Sesja w dniu 26 października 2020, godz. 16:00 - posiedzenie zdalne

XXVII Sesja w dniu 26 października 2020, godz. 16:00 - posiedzenie zdalne

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • A uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020.
  • B zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2021.
  • C w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Grójec.
  • D w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kobylin gm. Grójec.
  • E w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r. (Faurecia)
  • F w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego Uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dekada)
  • G w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r. (ul. Relaksowa)
  • H w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Kochanowskiego w Grójcu

4. Zapoznanie się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.

5. Informacja o złożonych wnioskach do budżetu Gminy Grójec na rok 2021.

6. Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2021.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Biedrzycki

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również