Wyszukiwarka

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli

Adres:

ul. Szkolna 1, 05-600 Lesznowola

tel. 48 664 50 85  e-mail:psplesznowola@grojecmiasto.pl

Strona internetowa: www.lesznowola.obel.pl

dyrektor Beata Werpachowska

Liczba uczniów:251

Szkoła Podstawowa w Lesznowoli została oddana do użytku w 1930 roku.

Wybuch wojny światowej przyczynił się do przerwania prac przy budowie. Budynek został zajęty przez okupanta niemieckiego. Otwarcie 7-klasowej szkoły podstawowej nastąpiło 1 września 1947r. Wiosną 2000 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z szatnią i zapleczem. Rozbudowaną część szkoły oddano do użytku 1.09.2002 r. Sześć lat później odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bajkopisarzy Świata wraz ceremoniałem przekazania sztandaru.

 Lesznowola liczy coraz więcej mieszkańców, a szkoła każdego roku otwiera swoje podwoje dla nowych uczniów. W 2011 r. rozpoczęto kolejną rozbudowę naszej historycznej placówki. Trwała ona do 2013 r. Społeczność szkolna zyskała wówczas dodatkowe miejsca do nauki dla oddziałów przedszkolnych. Aktualnie do szkoły uczęszcza prawie 300 uczniów, wśród których są najmłodsi jej adepci – wychowankowie przedszkola.

Mocną stroną instytucji szkolnej w Lesznowoli jest bogata oferta dydaktyczna skierowana do obecnych i przyszłych uczniów. Szkoła stwarza szerokie możliwości rozwoju w zakresie poszerzania wiedzy i pogłębiania zainteresowań uczniów. Odbywają się tu liczne warsztaty edukacyjne kształtujące kompetencje z przedmiotów humanistycznych i ścisłych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języków obcych, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, warsztaty ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci młodszych oraz korekcyjno-kompensacyjne); zajęcia rozwijające sprawność fizyczną uczniów (lekkoatletyka zajęcia z unihokeja),  spotkania muzyczno-teatralno-recytatorskie (nauka gry na instrumentach, chór, koło teatralno-recytatorskie); naszym uczniom udzielana jest również pomoc w szerokim zakresie psychologiczno-pedagogicznym (TUS, SI, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne).

Chlubą szkoły w Lesznowoli są zdolni, ambitni i pracowici uczniowie osiągający sukcesy na wielu płaszczyznach. Pasja nauczania naszych pedagogów połączona z innowacyjnym, wysokim poziomem prowadzenia zajęć,  umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie czołowych miejsc w konkursach wiedzy i artystycznych oraz w turniejach sportowych - zarówno na szczeblach powiatowych, jak i międzypowiatowych (wysokie wyniki w konkursach humanistycznych oraz matematycznych, zwycięstwa i wyróżnienia podczas konkursów recytatorskich i muzycznych, I miejsca w Międzypowiatowym Turnieju Unihokeja, I miejsca w Powiatowym Turnieju Unihokeja, I miejsce w klasyfikacji szkół w Halowej Lidze Lekkoatletycznej).

Najważniejszą wartością stanowiącą o niezaprzeczalnym prestiżu naszej szkoły są  bardzo wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty osiągane przez naszych uczniów.