Wyszukiwarka

Kolejne inwestycje drogowe w gminie Grójec

Gmina Grójec realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji drogowych. W ostatnim czasie zakończono realizacje dróg Głuchów- Podole oraz drogi nr 1654W Kociszew- Mięsy. Kolejne dwie inwestycje przebiegają zgodnie z planowanym harmonogramem.


Szczegóły inwestycji
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654W Kociszew-Mięsy na odcinku 440 mb.
Inwestycja została zrealizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. Środki gminy Grójec 93000,00 zł. Środki Powiatu Grójeckiego – 62000,00 zł. Łączny koszt: 155000,00 zł

3.jpg

7.jpg

 

2. Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie – zadanie zrealizował Wykonawca „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Łączny koszt prac wyniósł 504 999,60 zł brutto. 

img_20201024_133903.jpg

img_20201024_133816.jpg

3. Kolejny etap ul. Batalionów Chłopskich 
W trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, wybrano ofertę wykonawcy „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrej  współpracy z PGE Grójec ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grójec dokonano wymiany słupów (na koszt PGE), które stały w środku chodnika. 

Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 29 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi: 1 491405,52 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r. Niestety nieprzewidziane w projektach kolizje pod ziemią oraz COVID-19 powodują, że terminy zakończenia prac pomimo wielkiej chęci wykonawców nie zostaną dotrzymane.

batalionow3_n.jpg

batchlopskich2n.jpg

4. II etap budowy ul. Relaksowej w Grójcu połączony z budową odcinka ul. Bokserskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrano ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2 , 05-604 Jasieniec. Umowa na wykonanie robót z Wykonawcą została podpisana w dniu 18 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi:
- 674 355,50 zł brutto – budowa ul. Relaksowej w Grójcu II etap
- 222 785,89 zł brutto – budowa ul. Bokserskiej
Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.

ulbokserska.jpg

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również