Wyszukiwarka

Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9, tel. 664 30 91 wew. 67

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47.