Wyszukiwarka

Wydanie decyzji w sprawach zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozpatrzenie sprawy z opisem faktów wskazujących zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji ul.Piłsudskiego 47 pokój nr. 9, tel. 48 664 23 35 tel. 664 30 91 wew. 67

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

1. Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta ul.Piłsudskiego 47.
2. Oględziny w terenie
3.Decyzja

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa o Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469)

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza GiM w Grójcu.