Wyszukiwarka

Zrealizowane inwestycje w gminie Grójec

Prezentujemy zakończone inwestycje drogowe w gminie Grójec od roku 2019. Wkrótce zostaną zaprezentowane zadania zrealizowane z Funduszu Sołeckiego.

 

1. Budowa ulicy Sienkiewicza

Całkowity koszt: 3 159 963,49 zł
Inwestycja była zakrojona na szeroką skalę i realizowano ją etapowo. W pierwszej kolejności, w 2018 roku, stworzono sieć kanalizacji deszczowej wraz z podbudową i krawężnikami. Następnie w 2019 roku został wykonany chodnik po jednej stronie ulicy wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej oraz nawierzchnią asfaltową. W 2020 roku zakończono całość inwestycji - wykonano chodnik po drugiej stronie drogi i pozostały odcinek ścieżki rowerowej, gdyż był to warunek otrzymania dofinansowania na ten cel. W ramach całego zadania powstało prawie 840 metrów bieżących jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem oraz 825 metrów bieżących ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego aż do ul. Granicznej.

sienkiewicza.jpg

 

2. Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu.

Całkowity koszt: 1 509 776,14 zł
Droga w Woli Worowskiej i Zalesiu to ok. 1,7 km nawierzchni asfaltowej z poboczami destruktowymi. Wykonanie inwestycji w kwocie 1,455 mln zł nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, z którego pochodzi 70 procent kwoty. Na taką inwestycje mieszkańcy obydwu sołectw musieli czekać aż 15 lat.

 

droga_zalesiewola_worowska.jpg

zalesiefds.jpg

3. Remont drogi gminnej nr 4 Wysoczyn - Głuchów

Koszt (bez nadzoru i badań): 248 670,98 zł
W ramach inwestycji powstały 972 metry bieżące drogi asfaltowej wraz z obustronnym poboczem. Na inwestycję gmina Grójec otrzymała dotację w wysokości 130 tys. zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Umowny koszt wykonania przedmiotowego zadania opiewał na kwotę 246 825,98 zł. W przyszłym roku planuje się wykonać drugą część tej drogi, która połączy się z asfaltową nawierzchnią obecnie kończącą się przy kaplicy w Głuchowie.

gluchowwysoczyn.jpg

4. Przebudowa ulicy Kościelnej

Całkowity koszt: 783 656,50 zł
Wykonano przebudowę ulicy Kościelnej w Grójcu wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odcinka sieci wodociągowej. Na ulicy ułożono nową nawierzchnię asfaltową.

koscielna.jpg

 

 5. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku przez wieś Bikówek

Koszty poniesione przez gminę Grójec: 392 307,74 zł, koszty całkowite: 784 615,48 zł Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez wieś Bikówek o łącznej długości 2350 mb. Ułożono nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami z tłucznia. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

bikowek.jpg

6. Przebudowa drogi na os. Centrum

Koszt całkowity: 679 987,61 zł.
Wykonano chodniki wraz z krawężnikami, ułożono również nawierzchnię asfaltową oraz odcinek kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odcinek sieci wodociągowej.

osiedlecentrum.jpg

7. Przebudowa drogi nr 54 we wsi Kośmin

Koszt całkowity: 1 340 643,91 zł.
Wykonano łącznie 1405 metrów bieżących nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem. W dużej mierze koszty inwestycji zostały pokryte środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

droga_gminna_nr_54_kosmin.jpg

8. Budowa drogi w sołectwie Krobów

Koszt całkowity: 443 830,29 zł.
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

krobow.jpg

9. Przebudowa drogi gminnej nr 161561

Koszt całkowity: 302 760,80 zł.
Wykonano przebudowę drogi gminnej we sołectwach Lesznowola i Duży Dół. Inwestycja objęła ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy tłuczniowych. Przebudowany fragment biegnie od ul. Kolejowej aż do ul. Leśnej.

kolejowa.jpg

10. Przebudowa ul. Konopnickiej

Koszt całkowity: 170 053,29 zł.
Wykonano fragment ul. Konopnickiej - ułożono asfalt oraz chodnik po obu stronach.

konopnickiej123.jpg

11. Budowa dróg gminnych nr 55 oraz nr 108 Dębie - Uleniec

Koszt całkowity: 527 943,02 zł.

debie2_1.jpg

debienr55.jpg

 

12. Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów - Kośmin

Koszt całkowity: 603 485,36 zł.

kosmin21.jpg

13. Remont drogi gminnej w Dużym Dole

Koszt całkowity: 178 640,31 zł.

_dsc1196.jpg

 14. Remont drogi gminnej nr 42 w Woli Worowskiej

Koszt całkowity: 193 346,31 zł.

 

worow421.jpg

15.  Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej

Koszt całkowity: 797 900,76 zł.

akacjowa3.jpg

16. Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec Koszt całkowity: 578 766,66 zł.

17. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Koszt całkowity: 478 224 zł.

18. Odnowa oznakowania poziomego. Koszt całkowity: 149 568 zł

19. Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec Koszt całkowity: 104 562,30 zł.

20. Wykonanie podbudowy ulicy Relaksowej Koszt całkowity: 308 485,88 zł.

21. Utrzymanie czystości ulic w Grójcu Koszt całkowity: 99 654,08 zł.

22. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gróje. Koszt całkowity: 181 639,02 zł. 

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również