Wyszukiwarka

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grójec

Realizacja powyższego zadania zostanie połączona z realizacją zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” W związku z powyższym ankiety dotyczące realizacji obu zadań zostaną dostarczone do Mieszkańców jednocześnie.


Ankietę można pozyskać i wypełnić na 4 różne sposoby. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe:
1. Do Mieszkańców Gminy i Miasta zostaną dostarczone przez osobę upoważnioną w foliowych koszulkach ankiety do wypełnienia wraz z instrukcją prawidłowego wypełnienia oraz ulotką. Zostanie również podany nr tel. do Wykonawcy, który w razie potrzeby udzieli wszelkich informacji odnośnie prawidłowego wypełnienia ankiety.
2. Ankieta jest również dostępna tutaj w oknie pt. „Załączniki” po prawej stronie.
3. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysów właściwego względem zamieszkania sołectwa, natomiast Mieszkańcy Miasta Grójec do Urzędu Gminy i Miasta Grójec ( sekretariat na parterze). Dodatkowo ankiety można przesłać wykonawcy zadania Pani Katarzynie Charytoniuk na adres mailowy : katarzynach6@tlen.pl .
4. Tożsame zestawy zawierające ankiety zostaną dostarczone do zaangażowanych w realizację zadnia szkół i plebanii.
Bardzo istotne jest aby wypełnione ankiety dostarczyć do wyżej wymienionych punktów odbioru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.
Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe

Korzyści wynikające z realizacji zadania:

Możliwość podłączenia do kanalizacji w przyszłości
Możliwość dofinansowania do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
Poprawa jakości stanu wód gruntowych

Wykonawcą powyższego zadania jest Katarzyna Charytoniuk.

Inwentaryzator będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu do wykonawcy oraz pracownika w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odpowiedzialnego za koordynowanie realizacji zadania.

 *zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy Grójec.

 

Facebook.com Twitter.com

Zobacz również