Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.