Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wymagane dokumenty:

BIP: Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

  1. Do wniosku należy dołączyć:
    1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.1
    2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. za wydanie zezwolenia z wyłączeniem zjazdu do  posesji przeznaczonej wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe.2
    • 1. W przypadku, braku projektu zagospodarowania działki, mapę do celów opiniodawczych można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej.
    • 2.Nie dotyczy zjazdu do  posesji przeznaczonej wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe. Opłatę skarbową tytułem wydania zezwolenia w wysokości 82 zł. należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu nr 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690.
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.