Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty:

BIP: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym.

  • projekt graficzny reklamy uzgodniony w zakresie wymogów estetyczno - kolorystycznych oraz dobrej czytelności - l egz.,
  • projekt konstrukcyjny nośnika reklamy zawierający podstawowe wymiary i określający sposób montażu  - l egz.,
  • projekt lokalizacji na podkładzie geodezyjnym w skali l:500 - 1 egz.,
  • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru handlowego - l egz.,
Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.