Wyszukiwarka

Wniosek o wydanie zaświadczenia na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji pokój nr 10 telefon (48) 664-30- 91 wew. 55.